HEM

Naturvårdsbiologi Halland kan erbjuda en mängd tjänster inom naturvårdssektorn, såsom föreläsningar kring natur och miljö, exkursioner med varierande teman, inventeringar med olika inriktningar som till exempel limniska makroevertebrater och vattenprovtagning av vattendrag.

 

Vi kan erbjuda konsultation vid arbetsprocessen

med att statusklassa vattendrag, och rådgivning för minskat näringsläckage från jordbruksmark till vattendrag.

 

Då vi har medarbetare med mångårig erfarenhet inom undervisning i grundskola och högskola kan vi även erbjuda undervisnings och seminariepaket med önskat innehåll av föreläsningar och övningar, alternativt exkursioner.

Copyright © Naturvårdsbiologi Halland All Rights Reserved