FÖRELÄSNING

Föreläsning

Vi kan till exempel erbjuda föreläsningar och utbildning för:

 

-Företag som vill ha djupare kunskap inom ett visst område.

 

-Vattenråd som vill veta mer om till exempel näringstillförsel, övergödning eller bottenfauna i vattendrag.

 

-Skolor som vill ha fortbildning till sina pedagoger.

 

-Skolor som önskar utbildningsdagar för sina elever.

 

-Skolor/pedagoger/arbetslag som önskar råd, stöd eller inspiration.

 

-Organisationer som önskar särskild inblick i valt ämne.

 

 

 

De ämnen som vi föreläser om och utbildar i, är ämnen som handlar om biologi, naturkunskap, naturvård och miljö.

 

Vår största erfarenhet ligger inom områden som täcker övergödning, försurning och näringstillförsel till vattendrag.

 

Naturvårdsbiologi Halland kan erbjuda skräddarsydda föreläsningspaket, anpassade efter kundens önskemål. Kunden kan själv önska innehåll och utformning av föreläsningarna, eller bli erbjudna passande ämnen och teman inom biologi, miljö och naturvård.

 

Ämnen

 

Vi kan erbjuda föreläsningar inom ett brett område inom bland annat miljö, naturvård, biologi och naturkunskap. Våra erfarenheter ligger främst åt arbete i sötvatten, vattendrag och våtmarker och nedan ges några förslag på föreläsningsteman.

Att undersöka bottenfauna

 

Ett sätt att ta reda på hur vattendraget mår, genom undersökningar av bottenfaunan.

 

 

 

Näringsbelastning

 

En föreläsning om hur vattendrag påverkas av närliggande jordbruksmark.

 

 

Försurning i vattendrag

 

En föreläsning om vilka faktorer som kan medverka till försurningen i ett vattendrag, och vilka effekter detta kan få.

Försurning i haven

 

En föreläsning om vilka faktorer det är som bidrar till en försurning av haven, och hur detta påverkar havets organismer och ekosystem?

 

 

Våtmarker

 

Hur kan våtmarker förbättra vattenkvaliteten?

 

Filmer

 

Nedan kommer filmer från föreläsningar att publiceras.

 

 

Copyright © Naturvårdsbiologi Halland All Rights Reserved