INVENTERING

Inventering

Vi kan erbjuda hjälp med inventeringar efter kundens önskemål.

 

Vi har erfarenhet att inventera makroevertebrater i vattendrag, artrika vägkanter och invasiva arter.

 

Förslag på inventeringsuppdrag

 

Inventering av makroevertebrater i vattendrag

En inventering av vattendragens bottenfauna kravs idag enligt EU-direktiv, för att kunna göra en komplett statusklassning av ett vattendrag.

 

Inventering av vägkanter

Vi undersöker artdiversiteten och arttätheten, eller efter kundens egen begäran.

 

 

Filmer

 

Nedan kommer filmer från inventeringar att publiceras.

Copyright © Naturvårdsbiologi Halland All Rights Reserved